Pikniks

ATRAŠANĀS VIETA

Dabas parks Salacas ieleja

Mazsalaca, Mazsalacas novads

GPS KOORDINĀTES

X: 562461, Y: 6413294 / Lat: 57.8571697, Lon: 25.0525435

Salaca - Mazsalaca

VIDES PIEEJAMĪBA

Salaca - Mazsalaca


 

MAKSA

Bezmaksas.

LABIEKĀRTOJUMS

Salaca - Mazsalaca


 

NOKĻŪŠANA

  • Mazsalacas centrā, Salacas labajā krastā pie tilta.
  • Laivojot pa Salacu

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Pēterezera taka


 

CITA NODERĪGA INFO

Mazsalacas TIC: +371 28374774, turisms@mazsalacasnovads.lv

www.mazsalaca.lv

APSAIMNIEKOTĀJS

Mazsalacas novada dome +371  64251908, mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna