APRAKSTS

attēls

Dabas parka «Salacas ieleja» teritorija aptver Salacas upes ielejas posmu no Mazsalacas līdz Salacgrīvai. Gleznainākās dabas vērtības šajā posmā ir smilšakmens iežu atsegumi, alas, avoksnāji, upju straujteces, nogāžu meži, pļavas ar lielu sugu daudzveidību. Salaca ir ceturtā nozīmīgākā lašupe Baltijas jūras reģionā.

 

attēls

Dabas parks Slacas ieleja. Skats uz Salacu no Annasmuižas tilta. Foto: A.Soms

 

Salacas ielejas dabu visā upes garumā vislabāk baudīt, laivojot pa upi. Mazsalacas pusē varat apmeklēt dabas takas, kas izveidotas Skaņākalna parkā un to turpinājumu - Dauģēnu dabas taku. Tādējādi iespējams visā krāšņumā aplūkot izcilos smilšakmens atsegumus, daudzveidīgos nogāžu mežus, kā arī tradicionālās lauku ainavas, kas vietām saglabājušās ielejas nogāzēs.

 

attēls

Dabas parks Slacas ieleja. Neļķu klintis. Foto: A.Soms

 

Izcilākās ainavas skatāmas Mazsalacas apkārtnē un Skaņkalnes pagastā. Eņģeļu ala ar arkveida atsegumu, kas atgādina eņģeļa spārnus, 18 m augstās un gandrīz 200 m garās Neļķu klintis — lielākās klintis Salacas krastos, Skaņaiskalns, kas rada spēcīgāko atbalss efektu Latvijā, Dauģēnu klintis ar izkoptiem skatu laukumiem — tie ir tikai daži no dabas krāšņumiem, kas skatāmi Skaņākalna un Dauģēnu dabas takās.

Arī citviet vērojami savdabīgi dabas veidojumi: lejpus Staiceles — viena no garākajām alām Salacas krastos — Vīksnu ala, Mērnieku krāces, Sarkanās klintis ar pieciem izvirzījumiem — «ragiem», no kuriem iespaidīgākais ir Pietrags. Tās atrodas Salacas kreisajā krastā, lejpus dzelzs tilta un bijušā dzelzceļa stigas uzbēruma. Sarkanās klintis ir Burtnieku svītas smilšakmens atsegums, vairāk nekā 400 m garumā un ap 10 m augstumā. Gleznaina ainava uz klintīm paveras rietošās saules staros vai arī ziemā, kad no klints augšas lejup tiecas leduskritumi. Klintī izveidojušās nelielas seklas alas un grotas, kas pieejamas tikai no upes puses.

 

 

attēls

Dabas parks Slacas ieleja. Dauģēnu cirks. Foto: A.Soms

 

Abos Salacas krastos vēl apmēram 3 km lejup no Sarkanajām klintīm sastopami atsevišķi smilšakmens iežu atsegumi. Labajā krastā — akmeņu nobirumu krāvums un Upeskalna klintis, nedaudz tālāk — Zvīguļu klintis. Pēc 2,8 km parādās 150 m garās un 4–5 m augstās Junču klintis, bet aiz tām — Rostu klintis ar nelielām alām un atsegumiem.

Ūdenstūristu ērtībām Salacas krastos ierīkotas 17 labiekārtotas atpūtas vietas, pie 13 no tām iespējams piebraukt ar automašīnām. Izveidotas arī 3 laivu nolaišanas vietas – pie Rozēnu tilta, Staiceles kājnieku tilta un bijušās Staiceles papīrfabrikas kājnieku tilta. Makšķerniekiem der atcerēties, ka Salacā ieviesta licencētā makšķerēšana un vēžošana, kas nosaka nozvejas un zvejas rīku limitu, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus. Katras pašvaldības teritorijā noteikta atšķirīga licencētās makšķerēšanas un vēžošanas kārtība.

Skaņākalna dabas takas sākas pie Valtenberģu muižas Mazsalacā un ved gar gleznaino Salacas krastu līdz Skaņamkalnam. Takā skatāmi izcili dabas veidojumi, bet bērnus visvairāk priecēs te izvietotie pasaku tēli, putni un interaktīvi objekti koka skulptūru veidā.

Dauģēnu dabas taka turpina Skaņākalna parka takas apmēram 10 km garumā. Takā ir uzlabots segums, izveidoti tiltiņi, laipas, kāpnes, atpūtas vietas un informācijas stendi. Tā piemērota kājāmgājējiem, kuri vēlas baudīt Salacas ielejas krāšņās ainavas ar vidusdevona sarkanā smilšakmens atsegumiem un skatīt dabu tās klusumā, mierā un neskartībā. Takas viens gals atrodas atpūtas vietā iepretim Skaņamkalnam, bet otrs pie Ramatas ietekas Salacā. Ejot pa taku var apskatīt Ģendertu krāces, Dauģēnu silu, Dauģēnu klintis. Pretējā krastā – Silmaču iezi un Govs alas vietu. Šķērsojot Salacas pieteku Nikuci – uz augšu pa upītes gravu skatāms Nikuces dižakmens.

 

ATRODAS

Missing multivides elements.

Salacgrīvas, Alojas un Mazsalacas novadā.

 

CITA NODERĪGA INFO

Salacgrīvas novada TIC, tālr. +37164014024, Ainažu TIP, tālr. +37164043241

Alojas novada tūrisma informācija

Mazsalacas TIC, tālr.: +37128374774, Skaņākalna parka info centrs, tālr.: +37126429500

 

 

attēls