Akmeņsalas tornis

ATRAŠANĀS VIETA

Dabas liegums Sātiņu dīķi

Zirņu pagasts, Saldus novads
Skatīt vairāk

GPS KOORDINĀTES

X: 397853, Y: 278254 / Lat: 56.637312, Lon: 22.334583

APRAKSTS

Sātiņu dīķi ir interesanti ar lielo putnu skaitu ligzdošanas un migrāciju laikā.
Arī tuvējie meži ap dīķiem ir daudzu aizsargājamu putnu un sikspārņu sugu dzīves vieta.
Informācija par novērotajām putnu sugām tīmekļa vietnē putni.lv

Sātiņu dīķu tornis

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav pieejams apmeklētājiem ratiņkrēslos.

MAKSA

Bezmaksas.

ATVĒRTS

Aizstājējattēls

APVIDUS

dīķi, niedrāji, mežs

LABIEKĀRTOJUMS

Aizstājējattēls

NOKĻŪŠANA

Pa autoceļu V1180 no Saldus vai Pampāļu puses jādodas līdz vietai X: 400473, Y: 276633 / Lat: 56.623317, Lon: 22.377906, kur sākas lauku ceļš uz zivju dīķiem. No krustojuma 2 km attālumā atrodas Pļavnieku dīķis X: 398764, Y: 277137 / Lat: 56.627478, Lon: 22.349861. Tālāk kājām vai ar velosipēdu ~1,6 km līdz tornim.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Aizstājējattēls

Dīķu apmeklējums saskaņojams pa tālruni 63833245 (z/s Sātiņi kantoris) vai ar Anatoliju Grigorjevu uz mobīlo tālruni 29165144.
Putnu ligzdošanas periodā dabas liegumā aizliegta iebrišana dīķos un niedrājos, ieteicams putnus vērot tikai no dambjiem.
Rudens un pavasara migrāciju laikā jācenšas netraucēt atpūsties nolaidušos putnus. 

CITA NODERĪGA INFO

Tūrisma informācija Saldus novadā

APSAIMNIEKOTĀJS

Tornim - Saldus novada pašvaldība, 63807950, dome@saldus.lv. Zemes īpašnieks – Anatolijs Grigorjevs, 29165144.

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju. 

Atklāj Latviju no jauna