Missing multivides elements.

ATRAŠANĀS VIETA

Dabas liegumā Sedas purvs

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā

Jērcēnu pagastā, Strenču novadā

GPS KOORDINĀTES

Jērcēnu puses aplim: X 601310, Y 6397205 / Lat 57.7055987, Lon 25.7001324 Sedas puses aplim: X 604472, Y 6393316 / Lat 57.6699587, Lon 25.7514815

APRAKSTS

Sedas purva kājnieku maršruts atrodas dabas liegumā Sedas purvs, kas ir izcila putnu aizsardzības teritorija. Liegumā ligzdo vairāk nekā 100 putnu sugu.

Pārgājienu pa maršrutu iespējams apvienot ar Sedas pilsētas apskati, kas ir unikāls 20.gs. 50.–60. gadu pilsētbūvniecības un arhitektūras paraugs.

Putnu vērošana, kūdras ieguves lauki, appludinātie izstrādātie kūdras karjeri, meliorācijas sistēmas, šaursliežu dzelzceļš.

Sedas purva kājnieku maršruts

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Missing multivides elements.

 

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav piemērota personām ar kustību traucējumiem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

Jērcēnu aplis - 3 h. Sedas aplis - 2 h

GARUMS

Jērcēnu aplis - 5,5 km. Sedas aplis - 4,2 km.

PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM

Bezsniega periodā. Interesantākie novērojumi pavasarī un rudenī putnu migrācijas laikā.

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

24/7; I-XII

VEIDS

Maršrutu veido divi atsevišķi apļi, kurus var apvienot noejot vēl 2,5 km. Jērcēnu puses apļa garums 5,5 km, Sedas – 4,2 km.

TAKAS SHĒMA

MARĶĒJUMS

Jērcēnu aplim (5,5 km) –  

dzeltens aplits


dzeltens aplītis uz balta fona.

zils aplitis


Sedas aplim (4,2 km) –  zils aplītis uz balta fona.
Abos posmos marķējums redzams maršrutā ejot pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Skatīt shēmu.

APVIDUS

Mežs, niedrājs, dīķi.

GRŪTĪBU PAKĀPE

Missing multivides elements.


 

SEGUMS

Kūdras izstrādes ceļi, šaursliežu dzelzceļš, iestaigātas takas.

LABIEKĀRTOJUMS

Missing multivides elements.Missing multivides elements.Missing multivides elements.


 

NOKĻŪŠANA

No ceļa A3, E264 nogriežoties uz Sedu, jāizbrauc cauri Sedai pa Miera, Zaļo un Stacijas ielu līdz šaursliežu dzelzceļa pārbrauktuvei. Tālāk jābrauc pāri dzelzceļam un nekur nenogriežoties jāturpina braukt ~ 2 km.
Braucot no Jērcēniem jāseko virziena norādei uz Kaņepju ozolu un pirmajā V veida krustojumā jābrauc pa labi ~ 3,7 km līdz takas sākumam vai ~4,1 km līdz stāvlaukumam.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Missing multivides elements.Missing multivides elements.Missing multivides elements.Missing multivides elements.Missing multivides elements.


 

PAKALPOJUMI

makšķerēšanas iespējas - ence.janis@gmail.com

CITA NODERĪGA INFO

Strenču TIC. Strenči, Rīgas iela 7, tālr. +371 64715667

Rūjienas TICRūjiena, Upes iela 7, +371 64263278, +371 22002268

www.zgauja.lv

www.strencunovads.lv

Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas vides inspektore Rūta Zepa - tālr. +371 26361362

APSAIMNIEKOTĀJS

Taku ar A/S "Latvijas Valsts meži" finansiālu atbalstu izveidoja DAP Vidzemes reģ. administrācijas un VMD Ziemeļvidzemes virsmežniecības Valmieras mežniecības darbinieki.

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotājiem.

Missing multivides elements.