Akmeņsalas tornis

ATRAŠANĀS VIETA

Dabas parks Dvietes paliene

Ilūkstes novadā Dvietes pagastā
Skatīt vairāk

GPS KOORDINĀTES

X: 637769, Y: 6215794 / Lat: 56.0674446, Lon: 26.2130382

APRAKSTS

Dvietes paliene ir viens no lieliskākajiem piemēriem, kā apčubināt dabas teritoriju – šeit nepilnu 5000 hektāru platībā jau sākotnēji ļoti vērtīga īpaši aizsargājama dabas teritorija pēc dažādu biotopu kvalitātes atjaunošanas pasākumu veikšanas kļuvusi vēl vērtīgāka. Tagad šeit esošās dabas vērtības iespējams saprast un saskatīt arī vienkāršam dabas mīļotājam, ne vien profesionālim. Jā, vai minēju, ka šī ir viena no bagātākajām putnu vietām Latvijā? Dvietes upes paliene sniedz mājvietu griezēm un barības bāzi tūkstošiem zosu un pīļu. Atbrauc pavasarī – tad tu redzēsi un dzirdēsi!

Dvietes palienes lielā bagātība ir putni. Dodoties putnu vērošanā, ņem līdzi binokli un kādu putnu noteicēju, lai nekļūdīgi identificētu redzētos lidoņus. Zinātnieki šajā teritorijā fiksējuši pat vairāk kā 40 Latvijas un Eiropas īpašo putnu sugu! Jautāsi – kad šeit meklējama lielākā putnu daudzveidība? Visdramatiskākais un iespaidīgākais skats šeit būs pavasarī – aprīlī un maija sākumā, kad ievērojamos caurceļojošo putnu barus pavadīs neticamās applūdušo teritoriju ainavas. Bet, kā Tu noteikti jau nojaut, īpašus putnus šeit atradīsi arī citos mēnešos.

Bet ir vēl kādi lidoņi, kurus ir vērts braukt lūkoties uz Dvieti – spāres! Šī ir ideāla dzīvesvieta spārēm – dažādo ūdeņu tuvums spāru kāpuru attīstībai un krūmi, kas nodrošina nepieciešamo aizsegu – tām šeit ļauj koncentrēties neparastā krāšņumā un skaitā.

Skuķu ezera Z tornis

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav pieejams apmeklētājiem ratiņkrēslos.

MAKSA

Bezmaksas.

ATVĒRTS

Aizstājējattēls

APVIDUS

Pļavas, ezers, mežmala

LABIEKĀRTOJUMS

Aizstājējattēls

NOKĻŪŠANA

Braucot no Dvietes uz Bebreni, pēc 3,3 km pie norādes uz torni un jānogriežas pa kreisi. Pēc 1 km – stāvlaukums. Pēc 0,4 km ceļa kreisajā pusē apžogojuma vārti, stends un norāde uz torni. Pēc 0,5 km – tornis.

Braucot no Bebrenes uz Dvieti, pēc 5 km pie norādes uz torni jānogriežas pa labi. Pēc 0,5 km pie Zariņu kapiem jāpagriežas pa kreisi un jābrauc līdz apžogojuma vārtiem, stendam un norādei uz torni. Pēc 0,5 km - tornis.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Aizstājējattēls

Ieeja savvaļas dzīvnieku nožogojumā tikai kājāmgājējiem un velobraucējiem.
Par atrašanos savvaļas dzīvnieku aplokā obligāti jāinformē gids, tel. :+ 371 2021 9770.

Prasība ieejot un izejot aizvērt nožogojumu!

CITA NODERĪGA INFO

APSAIMNIEKOTĀJS

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija.

kf logo

Tornis uzbūvēts 2013. gadā projekta "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās" ietvaros.

 

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna