Šlīteres dabas taka. Foto: Kaspars Goba
Šlīteres dabas taka. Foto: Kaspars Goba

 

ATRAŠANĀS VIETA Slīteres Nacionālais parks. Dundagas novada Dundagas pagasts

GPS KOORDINĀTES X: 397835, Y: 6388660 / Lat: 57.6286879, Lon: 22.2891696

APRAKSTS
Šlīteres taku (1,2 km), kura atrodas līdzās Šlīteres bākai, var uzskatīt par unikālu, jo tā ved cauri nacionālā parka stingrā režīma zonai, ļaujot ielūkoties augu un dzīvnieku sugām bagātākajā daļā. Šeit jau gandrīz gadsimtu dabas procesi noris netraucēti, tāpēc takā redzēsiet vecus, dabiskus platlapju (lapkoku) un egļu mežus ar lielu dimensiju kokiem un kritalām. Taka šķērso arī kaļķainu zāļu purvu un pārmitru avoksnāju. Dabisks mežs un purvs ir dzīvesvieta daudzām retām, izzūdošām augu un dzīvnieku sugām, arī tādām kukaiņu un sūnu sugām, kuras līdz šim nekur citur Latvijā nav atrastas. Takas malā aug parastā īve, Latvijas Sarkanajā grāmatā ierakstīts aizsargājams skuju koks.
1923. gadā Šlīteres Zilo kalnu krauja jeb Baltijas Ledus ezera senkrasts un tai piegulošais mazskartais meža masīvs 1100 ha platībā tika atdalīts no saimnieciskajiem mežiem un izveidota aizsargājama dabas teritorija „Šlīteres dabas piemineklis“. Tas kļuva par kodolu Slīteres valsts rezervātam, kurš 2000.gadā tika pārdēvēts par nacionālo parku.
Šlīteres taka ir dabas izglītības centra mācību taka.

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS kājāmgājējiem

VIDES PIEEJAMĪBA Nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS ~ 30 min

GARUMS 1,2 km

MAKSA Bezmaksas

ATVĒRTA 24/7; I-XII
 
VEIDS lokveida

MARĶĒJUMS Nav speciāla marķējuma, viegli orinetēties pēc takas

APVIDUS nogāžu mežs, zāļu purvs

GRŪTĪBU PAKĀPE. Ļoti gūta; takas sākuma un beigu daļā jākāpj pa garām kāpnēm.

SEGUMS Koka laipas. Uzmanību! Lietus laikā un ziemā segums/dēļu laipas var būt slidenas.

LABIEKĀRTOJUMS stāvlaukums, tualete
 
NOKĻŪŠANA Braucot ziemeļu virzienā no Dundagas pa autoceļu P125, pēc aptuveni 13 km, ceļa labajā pusē norāde uz Šlīteres bāku.
Takas sākums pie bākas.

APSAIMNIEKOTĀJS Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija.