taka

ATRAŠANĀS VIETA

Rāznas Nacionālais parks.

Andrupenes pag., Dagdas nov.

GPS KOORDINĀTES

Lat, lon: 56.189601, 27.367920 / LKS: 708974, 232288

APRAKSTS

Taka ved caur egļu mežu apkārt Stalidzānu Svilušajam kalnam-pilskalnam.

Par Latvijas mazāko pilskalnu atzītais Stalidzānu pilskalns jeb Stalīdzānu Svilušais kalns, kādreiz saukts arī par Kara kapiem, bijis apdzīvots mūsu ēras 10. gadsimtā. Par to liecina atrastā māla trauka lauska. Keramikas fragments esot bezripas māla trauka sieniņa, kurai vienā pusē vēl saglabājušās liecības par trauka veidošanas tehniku – lentveida māla vijumu.

Nelielais pilskalns ierīkots norobežotā ap 10 m augstā kalnā. Ovālais plakums ir 45 m garš un 30 m plats. Nocietinājumu sistēma sastāvējusi no trim paralēliem grāvjiem un vaļņiem, kas aptver visu kalnu, izņemot tā DR nogāzi, kura jau no dabas ir pietiekami stāva. Iespējams, ka ieejas vieta pilskalnā bijusi gar DR puses vaļņu un grāvju galiem.

Stalidzānu Svilušā kalna taka

Stalidzānu pilskalns jeb Stalīdzānu Svilušais kalns, kādreiz saukts arī par Kara kapiem. Foto: Regīna Indriķe

PĀRVIETOŠANĀS PIEKĻUVES IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav pieejama cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

~ 30 min.

MAKSA

bezmaksas

ATVĒRTA

24/7, I-XII

3D MODELIS

Stalidzānu Svilušais kalns by Gatis Kalniņš on Sketchfab

GRŪTĪBU PAKĀPE

1/5


 

NOKĻŪŠANA

Pa ceļu P57 līdz punktam Lat, lon: 56.186021, 27.369368 LKS: 709084, 231894. Tālāk jāseko norādēm.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Rūjas palienes taka


 

CITA NODERĪGA INFO

Dagdas TIC, +371 65681420

Atklāj Latviju no jauna