Stelpes “Timuki” dendroloģiskie stādījumi

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470120
Administratīvais iedalījums: Vecumnieku novada Stelpes pagasts
Stādīšanas gads: 20. gs. sākums

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dendroloģiskā vērtība:

Stādījumu teritorijā ir sastopami 19 dažādi kokaugu taksoni, no tiem dominē svešzemju kokaugu suga – Rietumu tūja (Thuja occidentalis). No “Timuku” saimniecības nāk savdabīga parastā ozola (Quercus robur) šķirne ‘Timuki’. Šķirnes nosaukumu ‘Timuki’ ozolam piešķīra un sāka izplatīt 1946. gadā. Mūsdienās ozolu šķirni ‘Timuki’ pavairo un piedāvā iegādāties daudzas pasaules stādaudzētavas slavējot to, kā izcilu dekoratīvu koku.


Dabas vērtības:

Nozīmīgākā dabas vērtība teritorijā ir veco liepu aleja blakus viensētai un ceļam. Vairākiem no alejas kokiem novērojami dažādu izmēru, tajā skaitā lieli dobumi, kas kalpo par mājvietu neskaitāmām dažādu dzīvo organismu grupām. Stelpes "Timuku" dendroloģisko stādījumu robežā un tās tiešā tuvumā konstatētie 15 dižkoki no deviņiem dažādiem kokaugu taksoniem.
 

Kultūrvēsturiskā vērtība:

"Timuku" apstādījuma pirmsākumi sākušies ap 19. un 20. gadsimtu, kad Mārtiņš Timuks pie savām mājām stādīja visdažādākos citzemju kokus un krūmus. Jau pirms Pirmā pasaules kara pie Timuku mājām jau bija izveidojies savdabīgs dendrārijs, vēlāk šo kolekciju turpināja papildināt un uzlabot Mārtiņa Timuka dēls Eduards Timuks (1903.-1975.).

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi: