Darbinieki

Indra Murziņa

Projekta vadītāja - “Šlīteres mežniecība”, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270
indra.murzina [at] daba.gov.lv

Gints Jubelis

Finansists - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
gints.jubelis [at] daba.gov.lv

Pamata informācija par projektu

Stiprinot vietējo pašvaldību un valsts institūciju publisko ezeru un ūdenstilpņu resursu apsaimniekošanas un pārvaldības kapacitāti, tiks uzlabota publisko ūdeņu apsaimniekošana un pārvaldība Kurzemes plānošanas reģionā.
Skatīt vairāk