Akmeņsalas tornis

ATRAŠANĀS VIETA

Dabas liegums Tāšu ezers

Grobiņas novada Medzes pagasts
Skatīt vairāk

GPS KOORDINĀTES

X: 329818, Y: 6277357 / Lat: 56.6094924, Lon: 21.2271124

APRAKSTS

Tāšu ezers ir stipri aizaudzis un sekls ezers (vidējais dziļums tikai 1 m). Tā krasti ir purvaini, apauguši ar krūmiem. Ezera gultnē uzkrājies biezs ( līdz 2 metriem) dūņu slānis. Lai gan cilvēku skatījumā ezera raksturojums nevedina uz domām par patīkamu atpūtu tā krastos, neskaitāmām putnu sugām šī vieta šķiet ideāla. Ezera seklums apvienojumā ar stipro aizaugumu sniedz plašas barošanās iespējas. Migrāciju laikā putniem ezers kalpo arī kā atpūtas vieta. Putnu apskatei pie ezera uzbūvēts arī putnu vērošanas tornis.

No torņa, atkarībā no sezonas, būs iespēja vērot ziemeļu gulbjus, jūras ērgli, niedru lijas, dzērves, purva tilbīti un melno zīriņu, kā arī daudzas citas. Kā papildu baudījumu varam minēt ezera krastos dzirdamo griezes dziesmu.

Tāšu tornis

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTS

Aizstājējattēls

APVIDUS

Ezers, niedrājs, krūmājs, pļavas

NOKĻŪŠANA

No Grobiņas pa skuju ielu jābrauc uz Tāšiem. Pēc ~8 km, Tāšos pagrieziens pa labi. 2,8 kilometrus turpina uz priekšu apkārt ezeram, aiz „Krastu” mājām pagrieziens pa kreisi. Pēc 500 metriem nonāksiet labiekārtotā ezera krastā ar laivu bāzi un putnu vērošanas torni.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Aizstājējattēls

CITA NODERĪGA INFO

Grobiņas tūrisma informācija

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna