taka

ATRAŠANĀS VIETA

Aizsargājamo ainavu apvidus Ziemeļgauja

Vekši, Valkas pagasts, Valkas novads

GPS KOORDINĀTES

X: 622386, Y: 6396180 / Lat: 57.6911562, Lon: 26.0530497

APRAKSTS

Vekšu dabas taka atrodas apmēram 1 km attālumā no apdzīvotas vietas Zīle. Ieteicams apvienot ar Zīles dabas takas apskati.

Dabas taka atrodas ganību teritorijā, kurā ganās gaļas lopi, kuriem vēlams netuvoties bez īpašnieku klātbūtnes.

Taka ar informatīvajiem stendiem par pļavu biotopu apsaimniekošanu noganot, augu daudzveidību sausās un kaļķainās pļavās, par simtgadīgiem ozoliem, kuros mīt lapu koku praulgrauži, par upju palieņu pļavām, par vecupēm un to veidošanos. Gaujas vecupi un atjaunotās pļavas iespējams vērot no 2 skatu platformām.

Ir iespējamas arī individuālās ekskursijas ar plašāku stāstījumu par dabas daudzveidību, aizsardzību un dzīvi Gaujas ielejā, par bebru darbiem un nedarbiem, retiem un aizsargājamiem augiem, putniem un kukaiņiem.

Vekšu taka

Foto: A.Soms

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks

 
 

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav piemērota personām ar kustību traucējumiem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

~1 h

GARUMS

~2 km

PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM

Bezsniega periodā, izņemot plūdu laiku.

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

Visu gadu

VEIDS

Lokveida

TAKAS SHĒMA

MARĶĒJUMS

Takā virzienu norādes. Takas sākumā ir takas shēma.

APVIDUS

Gaujmalas pļavas, mežs, upe.

SEGUMS

Zemes ceļš, iestaigāta taka.

LABIEKĀRTOJUMS

Takas sākumā ir vieta autotransporta novietošanai.1 lielais stends ar informāciju (latviešu un angļu valodās) par pļavu biotopu apsaimniekošanu.

NOKĻŪŠANA

Attālums no Rīgas 170 km. Rīga-Smiltene A2- 137 km; Smiltene-Zīle P24 – 37 km. Zīle ir apdzīvota vieta Smiltenes-Valkas šosejas kreisajā pusē, pagrieziens uz SIA „Ieviņas K” No Zīles takas jādodas virzienā uz Gauju, sekojot norādei.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Ķirbižu meža taka


 

PAKALPOJUMI

Gida pakalpojumi:

CITA NODERĪGA INFO

www.zgauja.lv

APSAIMNIEKOTĀJS

Z/s „Vekši” īpašnieki

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna