taka

 

ATRAŠANĀS VIETA

Aizsargājamo ainavu apvidus ZIEMEĻGAUJA

Vidaga, Apes novads, Virešu pagasts

GPS KOORDINĀTES

Lat, lon: 57.430508, 26.346996 / LKS: 640908, 367742

APRAKSTS

Vizlas upes dabas taka atrodas aizsargājamo ainavu apvidū Ziemeļgauja, tā ierīkota posmā  no Vizlas tilta Vidagā līdz tās ietekai Gaujā.

Takā iespējams apskatīt ar valsts nozīmes ģeoloģisko pieminekli „Vizlas lejteces atsegumi un Žākļu dižakmens”, īpaši aizsargājamus biotopus - upju straujteces, dolomīta atsegumus, avotus, ozolus, krastmalu un nogāžu mežus un šo biotopu iemītniekus.

Vizlas taka

Žākļu akmens

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav piemērota personām ar kustību traucējumiem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

1 - 1,5 h

GARUMS

1,2 km

TAKAS SHĒMA

MARĶĒJUMS

Taka bez marķējuma ved gar pašu upes krastu.

MAKSA

Bezmaksas.

ATVĒRTA

24/7; I-XII

VEIDS

Lineāra.

APVIDUS

Pļava, upes krasts, rets mežs

GRŪTĪBU PAKĀPE

1.5 grūtība


 

SEGUMS

Iestaigāta taka, dēļu segums, kāpnes.

Uzmanību slidens mitrā laikā


Mitrā laikā var būt slidens.

LABIEKĀRTOJUMS

Vizlas taka


 

NOKĻŪŠANA

Pa šoseju A2 Rīga-Veclaicene līdz pagriezienam uz Vidagu, tālāk 3 km līdz Vidagai, sekojot norādei "Vizlas dabas taka"

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Kokšu ezeru taka


 

PAKALPOJUMI

Telšu vietas pie Gaujas atrodas privātīpašumā, par apmešanās nosacījumiem nepieciešams vienoties ar īpašnieku (Virešu pagasts „Liepkalni”, turpat blakus).

CITA NODERĪGA INFO

Virešu pagasta pārvalde, tālr. +371 26447205

APSAIMNIEKOTĀJS

Apes novada Virešu pagasta pārvalde, Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna