taka

ATRAŠANĀS VIETA

Aizsargājamo aionavu apvidus Ziemeļgauja

Zīle, Valkas pagasts, Valkas novads

GPS KOORDINĀTES

X: 621947, Y: 6397474 / Lat: 57.7028913, Lon: 26.0463458

APRAKSTS

Takā apskatāmas Gaujas vecupes un dažādi mežu biotopi.

Zīles taka

Gaujas vecupe.Foto: M.Kalniņš

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

150 Veclaicene - Apkārt Dēliņkalnam


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav piemērota personām ar kustību traucējumiem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

1,5 h

GARUMS

2,2 km

PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM

Bezsniega periodā, izņemot plūdu laiku.

MAKSA

Bezmaksas.

ATVĒRTA

24/7; I - XII

VEIDS

Līnijveida

TAKAS SHĒMA

MARĶĒJUMS

Takā virzienu norādes. Takas sākumā ir takas shēma.

APVIDUS

Gaujmalas pļavas, mežs, upe.

SEGUMS

Zemes ceļš, iestaigāta taka. Mitrās vietās dēļu segums. Ir kāpnes, vairāki tiltiņi.

LABIEKĀRTOJUMS

Takas sākumā ir vieta autotransporta novietošanai, tualete.1 lielais stends, 11 mazie stendi, skatu platforma. Informācija uz stendiem latviešu un angļu valodās. Pie Gaujas laba peldvieta.

NOKĻŪŠANA

Attālums no Rīgas 170 km. Rīga-Smiltene A2- 137 km; Smiltene-Zīle P24 – 37 km. Zīle ir apdzīvota vieta Smiltenes-Valkas šosejas kreisajā pusē, pagrieziens uz SIA „Ieviņas K” No Zīles takas jādodas virzienā uz Gauju, sekojot norādei.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Ķirbižu meža taka


 

PAKALPOJUMI

CITA NODERĪGA INFO

www.zgauja.lv

APSAIMNIEKOTĀJS

Taku izveidota LIFE projekta „Ziemeļgaujas ielejas aizsardzība un apsaimniekošana” ietvaros, to apsaimnieko a/s "Latvijas valsts meži"

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna