LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tēmas

Viegli lasīt »

Viegli uztveramā valodā, īsa aprakstoša informāciju par Dabas aizsardzības pārvaldi, Latvijas aizsargājamām dabas teritorijām.

Īpaši

aizsargājamās

dabas teritorijas »

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) Latvijā ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā, lai aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību - retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus, dendroloģiskos stādījumus un dižkokus, kā arī sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas.

Normatīvie akti »

Normatīvo aktu aktualitātes Latvijā un Eiropas Savienībā dabas aizsardzības jomā.

Sabiedrības līdzdalība »

Līdzdalības un konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem ir iespēja un veids, kā iegūt lēmumu sagatavotājiem nepieciešamo praktisko informāciju.

Tūristiem »

Sadaļā uzsākta informācijas apkopošana par tām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kurās iespējams atpūsties un baudīt Latvijas dabas skaistumu, izmantojot kādu atpūtas infrastruktūru. Tāpat pieejama pārskata karte par dabas tūrisma infrastruktūras aktualitātēm.

Infografikas »

Vizuāli stāsti ar grafiski attēlotu kompleksu informāciju viegli uztveramā veidā.

Biežāk uzdotie jautājumi »

Dati »

Informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, apsaimniekošanas pasākumiem, tūrisma infrastruktūru īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, atlīdzības par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos izmaksu, valsts reģistra kartogrāfiskie dati, bioloģiskās daudzveidības monitoringa dati un citi dati, kas aktuāli dabas aizsardzības jomā.

CITES »

CITES - The Convention in International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, latviski - Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (1973. gada Vašingtonas konvencija).

Dabas eksperti »

Informācija par sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertiem.

Eiropas Savienība »

Informācija par aktuālajiem Eiropas Savienības jautājumiem bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā.

Vides izglītība »

Dažādās Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki, sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldībām un brīvprātīgajiem, rīko daudzveidīgus ar vides tematiku saistītus pasākumus, kuru galvenais mērķis ir sabiedrības izglītošana par dabu un tās aizsardzību.

Projekti »

Informācija par starptautiskiem un nacionāliem projektiem, kurus Dabas aizsardzības pārvalde īsteno vai kuros piedalās kā sadarbības  partneris.

Publikācijas »

Šeit atrodama daļa no Dabas aizsardzības pārvaldes izdotajiem informatīvajiem materiāliem par dabas aizsardzību, dažādi pārskati, projektu materiāli u.c. publikācijas, kas
saistītas ar dabas vērtību saglabāšanas jautājumiem un Dabas aizsardzības pārvaldes darbību.

maijs, 2017
Izvēlies kādu no pasvītrotajām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
DirectHit.lv banneris