LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Cirsmu izsoles
Iesniedzamie dokumenti dalībai izsolē

Juridiskām personām:
  • piedāvājums;
  • uzņēmuma reģistrācijas / komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no Latvijas republikas uzņēmu reģistra datubāzes;
  • Valsts ieņēmumu dienesta izdota izziņa par nodokļu samaksu vai izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka izsoles dalībniekam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 €, izziņai vai izdrukai jābūt sagatavotai ne agrāk kā mēnesi pirms izsoles dienas;
  • uzņēmumu reģistra lēmuma vai izziņas par pārstāvības tiesībām kopija;
  • pilnvara, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai nav uzņēmumu reģistra lēmumā noteiktas pārstāvības tiesības;
  • nodrošinājuma naudas samaksu apliecinošs dokuments vai kopija.
Fiziskām personām:
  • piedāvājums;
  • pases vai persona sapliecības dati;
  • Valsts ieņēmumu dienesta izdota izziņa par nodokļu samaksu vai izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka izsoles dalībniekam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 €, izziņai vai izdrukai jābūt sagatavotai ne agrāk kā mēnesi pirms izsoles dienas;
  • nodrošinājuma naudas samaksu apliecinošs dokuments.
Cirsmas izsoles noteikumi
Veidlapa "Piedāvājums rakstiskai cirsmu izsolei"
Veidlapa "Cirsmas pirkuma līgums"
Veidlapa "Cirsmas pieņemšanas-nodošanas akts"


 

2019.gada cirsmu izsoles
   
 

Rezultāti2018. gada cirsmu izsoles
  2017. gada cirsmu izsoļu rezultāti

2016. gada cirsmu izsoļu rezultāti
Cirsmu izsoles rezultāti 19.08.2016.  (XLSX 13 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 21.04.2016.  (XLSX 15 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 07.04.2016.  (XLSX 16 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 15.03.2016.  (XLSX 16 KB)


2014. gada cirsmu izsoļu rezultāti
Cirsmu izsoles rezultāti 14.11.2014.  (XLSX 15 KB)


2015. gada cirsmu izsoļu rezultāti
Cirsmu izsoles rezultāti 03.12.2015.  (XLSX 14 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 24.04.2015.  (XLSX 14 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 27.01.2015.  (XLSX 17 KB)


2014. gada cirsmu izsoļu rezultāti
Cirsmu izsoles rezultāti 14.11.2014.  (XLSX 15 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 12.09.2014.  (XLSX 13 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 29.07.2014.  (XLSX 12 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 16.04.2014.  (XLSX 15 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 04.03.2014.  (XLSX 16 KB)


2013. gada cirsmu izsoļu rezultāti
Cirsmu izsoles rezultāti 18.12.2013.  (XLS 34 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 26.11.2013.  (XLS 44 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 04.10.2013.  (XLS 34 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 09.08.2013.  (XLS 34 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 14.05.2013.  (XLS 25 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 03.05.2013.  (XLS 28 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 22.02.2013.  (XLS 28 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 29.01.2013.  (XLS 38 KB)


2012. gada cirsmu izsoļu rezultāti
Cirsmu izsoles rezultāti 2012. gadā  (PDF 722 KB)


2011. gada cirsmu izsoļu rezultāti
Cirsmu izsoles rezultāti 2011. gadā  (PDF 282 KB)


2010. gada cirsmu izsoļu rezultāti
Cirsmu izsoles rezultāti 2010. gadā  (PDF 236 KB)