Cirsmu izsoles
Iesniedzamie dokumenti dalībai izsolē

Juridiskām personām:
Fiziskām personām:
Cirsmas izsoles noteikumi
Veidlapa "Piedāvājums rakstiskai cirsmu izsolei"
Veidlapa "Cirsmas pirkuma līgums"
Veidlapa "Cirsmas pieņemšanas-nodošanas akts"


 

2019.gada cirsmu izsoles
 
Cirsmu izsoles saraksts 23.07.2019.
Pielikums - atmežojamās platības shēma (ortofoto)
Pielikums - atmežojamās platības shēma
Pielikums - atmežojamās platības raksturojošie rādītāji
Pielikums - cirsmas izstrādes nosacījumi "Zaļajā purvā"
Pielikums - dambji, grāvji
 
Cirsmu izsoles saraksts 26.06.2019.
Pielikums izsoles sarakstam Sigulda
Pielikums izsoles sarakstam Zaļais purvs
Pielikums shēma Zaļais purvs 1
Pielikums shēma Zaļais purvs 2
Pielikums cirsmu izstrādes nosacījumi
Pielikums dambji, grāvji
Cirsmu izsoles saraksts 08.05.2019.
Pielikums izsoles sarakstam 08.05.2019
 
Cirsmu izsoles saraksts 16.04.2019
Pielikums izsoles sarakstam 16.04.2019


Rezultāti
Cirsmu izsoles rezultāti 28.02.2019. (XLSX 17 KB)
2018. gada cirsmu izsoles
 
Cirsmu izsoles saraksts 26..03.2018.  (XLSX 17 KB)
Cirsmu izsoles saraksts 09.03.2018.  (XLSX 16 KB)
Cirsmu izsoles saraksts  23.02.2018.  (XLSX 16 KB)

 
2017. gada cirsmu izsoļu rezultāti
Cirsmu izsoles rezultāti 28.03.2017. (XLSX 15 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 17.02.2017.  (XLSX 13 KB)


2016. gada cirsmu izsoļu rezultāti
Cirsmu izsoles rezultāti 19.08.2016.  (XLSX 13 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 21.04.2016.  (XLSX 15 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 07.04.2016.  (XLSX 16 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 15.03.2016.  (XLSX 16 KB)


2014. gada cirsmu izsoļu rezultāti
Cirsmu izsoles rezultāti 14.11.2014.  (XLSX 15 KB)


2015. gada cirsmu izsoļu rezultāti
Cirsmu izsoles rezultāti 03.12.2015.  (XLSX 14 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 24.04.2015.  (XLSX 14 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 27.01.2015.  (XLSX 17 KB)


2014. gada cirsmu izsoļu rezultāti
Cirsmu izsoles rezultāti 14.11.2014.  (XLSX 15 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 12.09.2014.  (XLSX 13 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 29.07.2014.  (XLSX 12 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 16.04.2014.  (XLSX 15 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 04.03.2014.  (XLSX 16 KB)


2013. gada cirsmu izsoļu rezultāti
Cirsmu izsoles rezultāti 18.12.2013.  (XLS 34 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 26.11.2013.  (XLS 44 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 04.10.2013.  (XLS 34 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 09.08.2013.  (XLS 34 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 14.05.2013.  (XLS 25 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 03.05.2013.  (XLS 28 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 22.02.2013.  (XLS 28 KB)
Cirsmu izsoles rezultāti 29.01.2013.  (XLS 38 KB)


2012. gada cirsmu izsoļu rezultāti
Cirsmu izsoles rezultāti 2012. gadā  (PDF 722 KB)


2011. gada cirsmu izsoļu rezultāti
Cirsmu izsoles rezultāti 2011. gadā  (PDF 282 KB)


2010. gada cirsmu izsoļu rezultāti
Cirsmu izsoles rezultāti 2010. gadā  (PDF 236 KB)