LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Darbs ārkārtas stāvokļa laikā
Ilustratīvs attēls ĀRKĀRTAS STĀVOKLIS


Par nomas maksas samazinājumu vai atbrīvojumu ārkārtas situācijas laikā

 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2.aprīļa MK noteikumiem par gadījumiem, kādos Covid-19 izraisītās ārkārtas situācijas laikā uzņēmēju var atbrīvot no nomas maksas, ja nekustamais īpašums uzņēmuma saimnieciskajai darbībai nomāts no publiskas personas vai tās kapitālsabiedrības, Dabas aizsardzības pārvalde aicina nomniekus vērsties Pārvaldē ar iesniegumu par nomas maksas atcelšanu vai samazināšanu.

Nomniekiem, kuriem ir spēkā esošs nomas līgums ar  Dabas aizsardzības pārvaldi, jāiesniedz Pārvaldē iesniegums ar aicinājumu samazināt vai atcelt nomas maksu, kurā norāda:  

Informācija par darbu COVID-19 pandēmijas laikā

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Ministru kabinets 2020. gada 12. martā nolēma valstī izsludināt ārkārtējo situāciju, kuras laikā ieviesti dažādi ierobežojumi attiecībā uz atrašanos publiskās vietās, pulcēšanos un līdz ar to arī pakalpojumu sniegšanu klātienē.

Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus, Dabas aizsardzības pārvalde uz laiku ir pārtraukusi sniegt pakalpojumus klātienē. Dokumentus pieņemam parakstītus ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz e-pastu pasts@daba.gov.lv  vai teritoriālajām struktūrvienībām:
Saskaņā ar Iesniegumu likuma 2.panta 3.apakšpunktu, iesniegumus Pārvaldei var iesniegt, izmantojot portālu www.latvija.lv.

Ar mums var sazināties arī ar e-adreses palīdzību >>>
Baneris e-adrese


Par citiem digitājiem saziņas rīkiem un risinājumiem plašāka informācija sadaļā DARI DIGITĀLI.

Ar roku parakstītus papīra dokumentus lūdzam sūtīt pa pastu.

Klātienē dokumenti netiek pieņemti!

Plašāka informācija par Pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem un to saņemšanu atrodama sadaļā PAKALPOJUMI
 

Ierobežojumi dabas tūrisma objektos

Atbilstoši jauniem regulējumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai, regulāri tiek pieņemti lēmumi par dažādiem ierobežojumiem dabas takās un objektos. 

Dabas aizsardzības pārvalde lūdz ievērot noteiktos pulcēšanās ierobežojumus un arī dabā vienam no otra turēties vismaz 2 metru attālumā.
 
Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu, neievērojot divu metru distanci, vienlaicīgi pulcēties publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās drīkst ne vairāk kā divas personas. Izņēmums ir personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā vai arī vecāks un to nepilngadīgie bērni gadījumos, ja tie nedzīvo vienā mājsaimniecībā.
 
Lūdzu, sekojiet līdzi izmaiņām par dabas taku un objektu pieejamību mūsu mājaslapas sadaļā INFRASTRUKTŪRAS AKTUALITĀTES, kā arī lietotnē "Dabas tūrisms".
To bez maksas var lejupielādēt
Google Play

Apple Store App
Apzinies savu atbildību kā tūrists! Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!

 
 

 Jaunākā un uzticamākā informācija saistībā ar Covid-19 izplatību Latvijā atrodama īpaši izveidotā tīmekļa vietnē https://covid19.gov.lv/