LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Fotogalerijas
Smaržīgā naktsvijole (Platanthera bifolia (L.) Rich.)
Sibīrijas skalbe (Iris sibirica L.)
Meža silpurene (Pulsatilla patens (L.) Mill.)
Jumstiņu gladiola (Gladiolus imbricatus L.)
Dzeltenā dzegužkurpīte (Cypripedium calceolus L.)
Stāvlapu dzegužpirkstīte (Dactylorhiza incarnata (L.) Soo)
Baltijas dzegužpirkstīte (Dactylorhiza baltica)
Bezdelīgactiņa (Primula farinosa L.)
Gada staipeknis (Lycopodium annotinum L.)