LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Fotogalerijas
Projekta Zaļais koridors ievadseminārs Veclaicenē.
Pirms semināra iespēja iepazīties ar ceļojošo izstādi par kultūras mantojumu.
Projekta vadītāja Sandra Ikauniece iepazīstina ar galvenajiem uzdevumiem un plānotajām aktivitātēm.
Seminārs biaj plaši apmeklēts, piedaloties cilvēkiem gan no Latvijas, gan Igaunijas.
Jānis Prangelis tulko igauņu pļavu ekspertes Pilles Tomson stāstīto par meža ganībām.
Igaunijas medņu eksperts ar tulka  J.Prangeļa palīdzību stāsta par problēmām pierobežas zonā.