LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Fotogalerijas
Ekspertu tikšanās Alūksnē.
Sandra Ikauniece runā par projekta Zaļais koridors galvenajiem uzdevumiem.
Igauņu eksperti diskusijā par parkveida pļavām.
Viesturs Lārmanis iepazīstina ar parkveida pļavu biotopa interpertāciju Latvijā.
Ekspertu tikšanās Igaunijā, Vasknā.
Ekspertu tikšanās Igaunijā.
Viens no sagāzumiem upē, kuru paredzēts attīrīt.
Eksperti Igaunijā iepazīstas ar biotopu 9050
Apskatot parkveida pļavas pie Melnupes Igaunijā, tiek meklētas arī lapukoku praulgrauža darbības pēdas.
Apskatot parkveida pļavas pie Melnupes Igaunijā, tiek meklētas arī lapukoku praulgrauža darbības pēdas.
Eksperts Mārtiņš Kalniņš slaidroa, kā atpazīt lapukoku praulgrauža ekskrementus