LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Fotogalerijas
Zaru sanesumi un bebru dambji Pērrļupē.
Pērļupes straujteču atjaunošanas talka.
Tiek jaukti bebru dabmji.
Straujteces atjaunošanas darbi Pērļupē.
Straujteces atjaunošanas darbi Pērļupē.
Pērļupes seminārā aktīvi piedalījās vietējie zemes īpašnieki.
Pērļupes seminārā aktīvi piedalījās vietējie zemes īpašnieki.
Nelielu dambju jaukšanai labi noder kvadracikls.
Atpūtas brīdis.
Hildebrandiju audzes Pērļupē.
Atjaunotā straujtece.
Semināra noslēgums.