LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Fotogalerijas
Sagatavotās egļu meijas liesmu slāpēšanai. Foto: Jānis Andrušaitis
Mineralizētā josla un sagatavošanās dedzināšanai. Foto: Jānis Andrušaitis
Mežaudze pirms dedzināšanas. Foto: Jānis Andrušaitis
Zemsedzes dedzināšanas procesa sākums. Foto: Jānis Andrušaitis
 Dedzināšanas laikā. Foto: Jānis Andrušaitis
Mežaudze pēc zemsedzes dedzināšanas. Foto: Jānis Andrušaitis