LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Mājokļi putniem
Urālpūce būrī. Foto A.EglītisUrālpūce, apodziņš, bikšainais apogs, meža balodis un zaļā vārna un vēl daudzas citas putnu sugas ir Latvijā retas un īpaši aizsargājamas. Šie putni dabiskos apstākļos ligzdo koku dobumos – gan tādos, kas paši izveidojušies vecos kokos, gan dzeņu – galvenokārt melnās dzilnas – kaltos.
Diemžēl mūsdienu intensīvās mežizstrādes dēļ mežos arvien samazinās vecu, resnu un dobumainu koku daudzums.
Izliekot būrīšus mežos, parkos, dārzos un lauku sētās, kur trūkst ligzdošanai piemērotu vietu, koku dobumu, mēs nodrošinām dobumperētājus putnus ar papildu ligzdvietām un tādējādi palīdzam tiem izdzīvot..
Dobumperētāji putni barībā galvenokārt izmanto kukaiņus, to skaitā skuju un lapu koku kaitēkļus. Izliekot būrīšus mežsaimniecībai kaitīgo kukaiņu apdraudētās mežaudzēs, ir iespējams izvairīties no dabai kaitīgo ķīmisko vielu lietošanas meža aizsardzībā.
Savukārt pilsētās un citās apdzīvotās vietās būrīšu izlikšana cilvēkiem dod iespēju piesaistīt putnus savām mājām un iepazīt tos tuvāk.