LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs
 2017. gada jūnijs
(1.6.2017)  Nodarbība "Piekrastes ekosistēma"
(1.6.2017)  Pasākums "Dziedam dabā"
(1.6.2017)  Nodarbība "Ko ikdienā nepamanām piekrastē un kāpu mežā?"
(1.6.2017)  Nodarbības "Mazajiem par dabu un dabas saglabāšanu"
(1.6.2017)  Nodarbība "Iepazīsim Rāznas Nacionālo parka dabas vērtības!"
(2.6.2017)  Nodarbība "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas vērtības"
(2.6.2017)  Nodarbība "Ko ikdienā nepamanām piekrastē un kāpu mežā?"
(2.6.2017)  Nodarbības "Noslēpumainā purva pasaule" un "Ko ikdienā nepamanām piekrastē un kāpu mežā?"
(2.6.2017)  Nodarbības "Noslēpumainā purva pasaule" un "Ko ikdienā nepamanām piekrastē un kāpu mežā?"
(3.6.2017)   Slīteres Ceļotāju diena dabas izglītības centrā "Slītere"
(3.6.2017)  Slīteres Ceļotāju dienu pārgājiens "Kaļķupē pie ieža brienu…"
(3.6.2017)  Slīteres Ceļotāju dienas pārgājiens "Zilo kalnu gravu un nogāžu mežu noslēpumi"
(3.6.2017)  Slīteres Ceļotāju dienu pārgājiens "Dabas brīnumi purvā starp Ušiem un Pitragu"
(4.6.2017)  Slīteres Ceļotāju dienu pārgājiens "Putni un to dzīvotnes Kolkasragā"
(4.6.2017)  Slīteres Ceļotāju dienu pārgājiens "Vai sēnes ir tad, kad sēņu nav"
(4.6.2017)  Slīteres Ceļotāju diena dabas izglītības centrā "Slītere"
(4.6.2017)   Slīteres Ceļotāju dienu pārgājiens "Iepazīsim Pāces pļavas!"
(4.6.2017)  Pasaules Vides dienas pārgājiens "Iepazīsim jaunāko - Rāznas Nacionālo parku!”
(5.6.2017)  Pārgājiens “Iepazīsim Vidzemes akmeņaino jūrmalu!"
(5.6.2017)   Lekcija un praktiskās nodarbības “Aizsargājamām putnu sugām nozīmīgi biotopi”
(6.6.2017)  Nodarbība “Saldūdens iemītnieki - kukaiņi un zivis”
(6.6.2017)   Lekcija un praktiskās nodarbības “Aizsargājamām putnu sugām nozīmīgi biotopi”
(6.6.2017)  Pārgājiens “Iepazīsim dabas daudzveidību”
(6.6.2017)  Nodarbība un plenērs ”Rāznas Nacionālais parks iedvesmo”
(6.6.2017)  Nodarbība “Dzīvnieki Latvijā”
(7.6.2017)  Vācijas entomologu vizīte Teiču dabas rezervātā
(7.6.2017)  Nodarbība “Iepazīsim Teiču dabas rezervātu”
(7.6.2017)  Nodarbība “Ezera iemītnieki”
(7.6.2017)  Nodarbība “Tuvojas saulgrieži”
(8.6.2017)  Nodarbība “Meža noslēpumi”
(8.6.2017)  Nodarbības “Purvs” un “Ko ikdienā nepamanām piekrastē?”
(9.6.2017)  Nodarbība “Ekosistēmas mūsu apkārtnē”
(9.6.2017)  Nodarbība “Dabas daudzveidība dabiskā mežā”
(9.6.2017)  Nodarbība “Dabas daudzveidība Rāznas ezera piekrastē”
(12.6.2017)  Nodarbības "Ezera ekosistēma un tās sniegtie pakalpojumi"
(12.6.2017)  Nodarbība "Dabisks mežs"
(12.6.2017)  Nodarbība "Ko ikdienā nepamanām piekrastē?"
(13.6.2017)   Nodarbības "Augi "
(13.6.2017)  Dabas izglītības centrs "Rāzna" - piedāvājums un pieredze dabas izglītībā
(13.6.2017)  Nodarbība "Augu daudzveidība dabas liegumā - tipiskie un retie augi"
(14.6.2017)  Eirāzijas ūdra sugas aizsardzības plāna izstrādes pirmā sanāksme
(14.6.2017)  Seminārs „Dabas vērtības, to aizsardzība un apsaimniekošana Engures novada piekrastē”
(14.6.2017)   Nodarbības "Augi saulgriežu laikā"
(14.6.2017)   Nodarbības "Piekrastes ekosistēma" un "ĪADT ZBR"
(14.6.2017)   Nodarbības "Iepazīstam Rāznas Nacionālā parku"
(14.6.2017)  Dabas izziņas aktivitātes Mazpulku nometnes dalībniekiem
(14.6.2017)   Pārgājiens konkursa "Ieraugi, atklāj, saglabā!" uzvarētājiem".
(14.6.2017)   Nodarbības "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas vērtības"
(15.6.2017)  Dabas lieguma "Raunas Staburags" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme
(15.6.2017)  Nodarbība "Mežs kā ekosistēma"
(15.6.2017)  Nodarbība "Koki pilsētā" Vietējās un svešzemju koku sugas, dižkoki.
(15.6.2017)  Sikspārņu nakts Rāznas Nacionālajā parkā
(15.6.2017)  Dabas izziņas aktivitātes Jūrmalas sākumskolas "Atvase" vasaras nometnes dalībniekiem
(16.6.2017)  Pasākums "Jāņu zāļu burvība Dunduru pļavās"
(16.6.2017)  Nodarbība "Dabisks mežs" Dubultu vasaras nometnes dalībniekiem
(17.6.2017)  Dabas koncertzāle Lumbricus terrestris - dižslieka
(19.6.2017)  Nodarbība Akmeņu takā
(20.6.2017)  Starpreģionu seminārs "Природная терапия для реабилитации людей с ограниченными возможностями"
(20.6.2017)  Dabas aizsardzības pārvalde Projekta "Dabas skaitīšana" atklāšanas pasākums Lūznavas muižā
(20.6.2017)  Nodarbība "Iepazīsti un sajūti Rāznas Nacionālo parku"
(21.6.2017)  Nodarbība Mākoņkalnā
(26.6.2017)  Nodarbības "Piekrastes" un "Upes ekosistēmas"
(27.6.2017)  Ķemeru un Gaujas NP Jauno Reindžeru pasākums
(28.6.2017)  Nodarbība "Dabas daudzveidība"
(28.6.2017)  Nodarbība "Ko ikdienā nepamanām piekrastē un kāpu mežā?"
(30.6.2017)  Dabas koncertzāle Lumbricus terrestris - dižslieka
(30.6.2017)  Pasākums "Tauriņu nakts Grebļakalnā"