LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas lieguma "Pelēču ezera purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas pirmā sanāksme - plāna pirmās redakcijas apspriešana.  (23.1.2019)
KAD: 23.01.2019. plkst. 13:00
KUR: Pelēču pagasta pārvaldē Pelēčos, Liepu ielā 6
RĪKO: Latvijas Botāniķu biedrība
 
Dabas lieguma "Pelēču ezera purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas pirmā sanāksme - plāna pirmās redakcijas apspriešana.

Sanāksmē aplūkotās tēmas:
  • izpētes rezultāti; 
  • dabas aizsardzības plāna pirmā redakcija;
  • ieteicamie aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi;
  • priekšlikumu izskatīšana un izvērtēšana;
  • turpmākie plāna izstrādes termiņi.
Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā Latvijas Botāniķu biedrība. 
Uzraudzības grupas sanāksmes ir atvērtas jebkuram interesentam, tāpat, jebkurš drīkst izteikt priekšlikumus plāna izstrādes procesā. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādātājam Latvijas Botāniķu biedrībai, vai plāna izstrādes vadītājai Agnesei Priedei agnesepriede@hotmail.com.

Agnese Priede
29640959