LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas lieguma "Tāšu ezers" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme  (21.1.2019)
KAD: 21.01.2019. plkst.10:00
KUR: Grobiņas novada dome, Lielā iela 76, Grobiņa
RĪKO: SIA „Enviroprojekts”
 
Dabas lieguma "Tāšu ezers" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Sanāksmē paredzēta plāna pirmās redakcijas apspriešana.

Līga Blanka,29262049, liga@enviro.lv
Dabas aizsardzības plāna izstrādes projekta vadītāja