LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme  (30.1.2019)
KAD: 30.01.2019. plkst.14:00
KUR: Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Salacgrīvas birojā, Rīgas iela 10a, Salacgrīva
RĪKO: SIA „Enviroprojekts”
 
Dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Sanāksmē paredzēta plāna pirmās redakcijas apspriešana.

Līga Blanka,29262049, liga@enviro.lv
Dabas aizsardzības plāna izstrādes projekta vadītāja