Pasākumu kalendārs

Dabas lieguma „Supes purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme  (4.2.2019)
LAIKS: 04.02.2019. plkst. 10.00
VIETA: Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionalās administrācijas Daugavpils birojs, Ģimnāzijas iela 12, Daugavpils
RĪKO: Biedrība “Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs”

Dabas lieguma „Supes purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme

Plāns tiek izstrādāts Dabas aizsardzības pārvaldes projekta LLI-306 “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (Atvērtā Ainava) ietvaros.

Uldis Valainis