Pasākumu kalendārs

Aizsargājamo ainavu apvidus "Nīcgales meži" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme  (7.2.2019)
LAIKS: 07.02.20198. plkst.11:00
VIETA: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils
RĪKO: SIA Reģionālie projekti

Aizsargājamo ainavu apvidus "Nīcgales meži" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Sanāksmes laikā notiks dabas aizsardzības plāna 2. redakcijas apspriešana.

Maksims Balalaikins 26442488