LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Zaļā pēcpusdiena "Mitrāji Latvijas dabā. Kā tie mazina klimata pārmaiņas?"  (20.2.2019)
KAD: 20.02.2019. plkst. 15.00
KUR: Rudzātu bibliotēka, Miera iela1, Rudzāti, Līvānu novads
RĪKO: Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centrs RĀZNA

Zaļā pēcpusdiena "Mitrāji Latvijas dabā. Kā tie mazina klimata pārmaiņas?"
Vietējo iedzīvotāju informēšana un izglītošana par aktuālajiem dabas saglabāšanas
un apsaimniekošanas jautājumiem Līvānu novadā, akcentējot mitrāju tematiku un
Ramsāres konvencijas vietas- Pelečāres un Teiču purvus.

Regīna Indriķe
29139677