LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas lieguma “Dūņezers” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme  (7.3.2019)
LAIKS: 07.03.2019. plkst. 14.00
VIETA:Limbažu novada domē, Rīgas ielā 16, Līmbažos
RĪKO: SIA “Reģionālie projekti”
 

Dabas lieguma “Dūņezers” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme