LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Slīteres Nacionālā parka konsultatīvās padomes sanāksme  (20.3.2019)
LAIKS: 20.03.2019. plkst. 11:00
VIETA: “Šlīteres mežniecība”, Slītere, Dundagas pagasts, Dundagas novads
RĪKO: Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvaldes) Kurzemes reģionālās administrācija
 
Slīteres Nacionālā parka konsultatīvās padomes sanāksme
Slīteres Nacionālā parka konsultatīvā padome ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kas izveidota, lai veicinātu dabas aizsardzības un saimnieciskās darbības interešu saskaņošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – Slīteres Nacionālajā parkā, Grīņu dabas rezervātā un Moricsalas dabas rezervātā.

Padomes sēdes ir atklātas. Aicnāti visi interesenti.

Sanāksmes dienas kārtība
10:40-11:00 – Sagaidīšanas kafija.
11:00-11:05 – Sanāksmes atklāšana.
11:05-12:15 – Aktualitātes 2019. gadam un paveiktais iepriekšējos gados.
  • Projekta LIFE 13 NAT/LV/000578 Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (“Mitrāji”) rezultāti un monitorings Slīteres NP. Māra Pakalne, projekta vadītāja.
  • Ieskats paveiktajā Slīteres NP, Grīņos un Moricsalā, problēmsituācijas, sabiedrības vides izglītošana. Dace Sāmīte, Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvaldes) Kurzemes reģionālās administrācijas direktore.
  • Biotopu saglabāšanas aktivitātes Slīteres NP un citās ĪADT. Dace Sāmīte, Pārvaldes Kurzemes RA direktore.
12:20-12:40 – Dundagas novada teritorijas plānojums un ar to saistītie jautājumi. Janita Vanda Valtere, Dundagas novada izpilddirektore.
12:40-12:50 – Citi jautājumi.
12:50-13:30 – Kafijas pauze un pārbrauciens uz Sīkragu (Slīteres NP).
13:30-14:30 – Biotopa Mežainas piejūras kāpas saglabāšanas piemērs Sīkragā – vietas apskate dabā.  Raits Čakstiņš, Pārvaldes Kurzemes RA direktores vietnieks.
14:30-15:00 – Noslēgums.

Ērika Kļaviņa,  27878099