Pasākumu kalendārs

Dabas parka “Numernes valnis” Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme  (29.3.2019)
LAIKS: 29.03.2019. plkst. 13.00
VIETA: Kārsavas novada Attīstības nodaļa, Mežmuiža, Malnavas pagasts
RĪKO: Daugavpils Universitāte

Dabas parka “Numernes valnis” Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme

Uldis Valainis 26113065