LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas lieguma “Dūņezers” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme  (25.4.2019)
LAIKS: 25.aprīlī plkst. 17.00
VIETA: Limbažu novada pašvaldības 1.stāva zālē, Rīgas ielā 16, Limbažos
RĪKO: SIA “Reģionālie projekti”

Dabas lieguma “Dūņezers” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme


Līga Blanka
29262049