LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Nodarbība "Latvijas ĪADT"  (10.5.2019)
LAIKS: 10.05.2019. plkst. 11.00
VIETA: Dārza iela 17, Smiltene
RĪKO: DIC ZIEMEĻVIDZEME

Nodarbība "Latvijas ĪADT"
Interaktīvā nodarbībā iepazīs Latvijas ĪADT un to nozīmi.

inta Soma
26329412