LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Nodarbība "Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un dabas vērtības Rāznas NP"  (20.5.2019)
LAIKS: 20.05.2019. plkst. 13.00
VIETA: Skolas iela 3, Lipuški, Mākonķalna pagasts 
RĪKO: DIC RĀZNA

Nodarbība "Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un dabas vērtības Rāznas NP"
Nodarbībā skolēni iepazīsies ar ĪADT iedalījumu kategorijās, uzzinās par dabas vērtībām Rāznas NP. 

Regīna Indriķe, 29139677