LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Nodarbība Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un dabas vērtības Rāznas NP  (20.5.2019)
LAIKS: 20.05.2019. plkst. 14.15
VIETA: Skolas iela 3, Lipuški, Mākonķalna pagasts
RĪKO: DIC RĀZNA

Nodarbība Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un dabas vērtības Rāznas NP
Nodarbībā skolēni iepazīsies ar ĪADT iedalījumu kategorijās, uzzinās par dabas vērtībām Rāznas NP.

Regīna Indriķe, 29139677