LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Talka invazīvās sugas Tatārijas salāta izvākšanai no piekrastes  (1.6.2019)
LAIKS: 01.06.2019. plkst. 10.00
VIETA: Dabas parks "Piejūra", Vakarbuļļi
RĪKO: Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija, LIFE CoHaBit projekts

Talka invazīvās sugas Tatārijas salāta izvākšanai no piekrastes
Piedalās Veselības ministrijas darbinieki.

Artūrs Jansons 29143115