LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas lieguma “Pelēču ezera purvs” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana  (14.6.2019)
LAIKS: :09.07.2019. plkst.13.00
VIETA: Pelēču pagasta pārvalde, Pelēči, Liepu iela 6, Preiļu novads
RĪKO: Latvijas Botāniķu biedrība

Dabas lieguma “Pelēču ezera purvs” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana
Plāna projekts sabiedriskajai apspriešanai>>>

Agnese Priede, tālr. 29640959