LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas lieguma “Supes purvs” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana  (2.8.2019)
LAIKS: 02.08.2019. plkst.10.00
VIETA: Viesītes novada dome, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads
RĪKO: Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs

Dabas lieguma “Supes purvs” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

Dabas aizsardzības plāns izstrādāts laika periodam no 2019. līdz 2030. gadam. Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma „Supes purvs” izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī ar plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.
 
Ar plānu var iepazīties,  
Dabas aizsardzības plāna izstrādi Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā veic Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs. Rakstiskus priekšlikumus plāna izstrādātājiem var iesniegt līdz 2019. gada 2. augustam, sūtot uz e-pastu (uldis.valainis@biology.lv) vai pa pastu (Uldim Valainim, DU DIVIC, Daugavpils, Vienības ielā 13, LV-5400). Plašāka informācija pieejama piezvanot uz tālruņa numuru 26113065.
 
Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem – sniegt priekšlikumus un paust viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!
 
Plāns tiek izstrādāts projekta LLI-306 "Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus" (Atvērtā ainava) ietvaros. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 318 212,63 EUR