LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Informatīva sanāksme par dabas lieguma „Durbes ezera pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu.  (13.8.2019)
LAIKS: 13.08.2019. plkst. 11.00
VIETA: Durbes novada domes Konferenču zāle (2.stāvā) Parka ielā 2, Lieģi, Tadaiķu pagasti, Durbes novads
RĪKO: SIA „Estonian,  Latvian  &  Lithuanian Environment”

Informatīva sanāksme par dabas lieguma „Durbes ezera pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu.

Lūcija Kursīte
67242411