LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme  (6.9.2019)
LAIKS: 06.09.2019. plkst.11.00
VIETA: Jauniešu māja, Raiņa iela 7, Saulkrasti
RĪKO: Latvijas Dabas fonds

Dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Sanāksmē plānots runāt galvenokārt par dabas parka funkcionālo zonējumu un individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu, kā arī iepazīstināt ar galvenajām izmaiņām plānā kopš iepriekšējā sanāksmē izskatītās versijas.
Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts LIFE-Daba projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” (LIFE CoHaBit, LIFE15 NAT/LV/000900) ietvaros.

Ilze Priedniece, 26562163