LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas parka "Silene" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme  (30.9.2019)
LAIKS: 30.09.2019. plkst. 16.00
VIETA: Silenes kultūras nama zāle, Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.
RĪKO: SIA Vides konsultāciju birojs

Dabas parka "Silene" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Ar dabas aizsardzības plānu varēs iepazīties:
  • tā sabiedriskās apspriešanas laikā
  • no 16. septembra līdz 3. oktobrim  interneta vietnēs www.daugavpilsnovads.lv un www.vkb.lv
  • plāns būs pieejams Daugavpils novada pašvaldības Skrudalienas pagasta pārvaldē Skaista ielā 9, Silenē, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā, darba laikā (pirmdienās 8.30 – 17.30, otrdienās-ceturtdienās 8.00 – 16.30, piektdienās 8.00 – 15.30, pārtraukums 12.00 – 12.30).

No 16. septembra līdz 3. oktobrim ikviens interesents var iesniegt rakstiskus priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu, nosūtot tos SIA "Vides Konsultāciju Birojs", adrese: Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, e-pasts: birojs@vkb.lv. Sīkāka informācija pa tālr. 67557668.

Kristīne Vilciņa
26554868