Pasākumu kalendārs

Pārgājiens Ziemeļgaujas iekšzemes kāpās  (21.9.2019)
LAIKS: 21.09.2019. plkst. 10.00
VIETA: Aizsargājamo ainavu apvidus Ziemeļguja. Valkas novada Zvārtavas pagasts.
RĪKO: Vidzemes reģionālā administrācija

Pasākumu cikla "Piedzīvojums Ziemeļgaujā" 4.pasākums
Pārgājiens Ziemeļgaujas iekšzemes kāpās

Apmēram 4 stundu laikā 15 km garumā iepazīsim meža biotopus Cirgaļu iekšzemes kāpu masīvā.
Pulcēšanās plkst. 10.00 pie Cirgaļu skatu torņa.

Pasākuma afiša>>>

Rūta Zepa
26361362