Pasākumu kalendārs

Rāznas Nacionālais parks. Īpaši aizsargājami biotopi, biotopu apsaimniekošana.  (3.9.2019)
LAIKS: 03.09.2019. plkst. 9.30-15.30
VIETA: Rāznas NP, Rēzeknes novada Kaunatas un Mākoņkalna pagasts, Dagdas novada Andrupenes pagasts
RĪKO: DIC RĀZNA

Rāznas Nacionālais parks. Īpaši aizsargājami biotopi, biotopu apsaimniekošana.
DU studijprogrammas "Vides zinātne"studentu grupas iepazīstināšana ar biotopiem, to apsaimniekoš

Regīna Indriķe
29139677