Pasākumu kalendārs

Teiču dabas rezervāts- īpaši aizsargājama dabas teritorija  (5.9.2019)
LAIKS: 05.09.2019. plkst. 16.00
VIETA: Siksala, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads
RĪKO: Latgales reģionālā administrācija

Teiču dabas rezervāts- īpaši aizsargājama dabas teritorija
Apmeklētāju pavadīšana dabas rezervātā- Siksala

Dainis Tučs
25644164