Pasākumu kalendārs

Nodarbība "Purva izpēte"  (10.9.2019)
LAIKS: 10.09.2019. plkst.10.00
VIETA: Rīgas iela 16, salacgrīva, DL Niedrāju-Pilkas purvs, Pāles pagasts
RĪKO: DIC ZIEMEĻVIDZEME

Nodarbība "Purva izpēte"
Izpētīsism purva sugas un salīdzināsim ar meža ekosistēmu, lai izprastu purva nozīmi.

Inta Soma
26329412