LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme  (27.9.2019)
KAD: 27.02.2019. plkst.10:00
KUR: Dabas aizsardzības pārvaldes Salacgrīvas birojs, Rīgas iela 10A, Salacgrīva
RĪKO: SIA „Enviroprojekts”
 
Dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Sanāksmē paredzēta publiskai apspriešanai nododamās plāna redakcijas apspriešana.

Līga Blanka,29262049, liga@enviro.lv
Dabas aizsardzības plāna izstrādes projekta vadītāja