LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabaslieguma “Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme  (30.9.2019)
KAD: 30.09.2019. plkst.11:00
KUR: Ilūkstes novada pašvaldības ēka, Brīvības iela7, Ilūkste
RĪKO: SIA “Reģionālie projekti”
 
Dabas lieguma “Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme

L.Veinberga
29646789