LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Nodarbība “Latvijas ĪADT”  (2.10.2019)
LAIKS: 02.10.2019. plkst. 13.00
VIETA: Skolas iela 3, Lipuški, Rēzeknes novads
RĪKO: DIC RĀZNA

Nodarbība “Latvijas ĪADT”
Dalībnieki iepazīs Latvijas ĪADT, izspēlējot spēles par aizsargājamo teritoriju kategorijām.

Agnese Eglīte
26103607